Om oss

Ipeer är en ledande svensk leverantör av företagslösningar inom moln- och hostingtjänster och en del av systemintegratören Cygate inom Telia. Ipeer erbjuder med stor produktbredd och stöd av Cygates unika nät- och säkerhetskompetens optimala driftlösningar. Kunderna varierar från mindre företag till stora e-handelssajter, banker och koncerner. Ipeer har 65 anställda med lång erfarenhet av företagshosting. Ipeer grundades 2006 och har datacenter i Sverige samt kontor i Karlstad och Stockholm samt i Bangalore i Indien. www.ipeer.se

Kunskapsdatabas: Dedikerad Server
Information om backup

Backup alternativ 1 - Standard Backup
En gång per dygn skickar en central backupserver en förfrågan till varje klientserver att starta en backup-process som tar backup på alla stängda filer. Med stängda filer menas alla filer som program och användare har tillstånd att modifiera, exekvera eller läsa. Exempel på filer eller program som har flertalet öppna filer är pagefile.sys, AD, Exchange, MySQL och MSSQL.

Om kund önskar backup även på öppna filer är detta möjligt genom att extrahera ut informationen till fil, varpå dessa filer även kan inkluderas i backupen. Notera att det är kundens ansvar att extraheringen är gjord och att filerna är fungerande. Man kan inte läsa tillbaka ett operativsystem eller programvaror som är nära knutna till sagda operativsystem, Ipeer exkluderar därför vissa kataloger som innehåller operativsystem då detta ändå inte går att läsa tillbaka.

Exempel Exkluderingslista Windowsplattform:
Pagefile, Recycler Bin, System Volume Information
Alla Windows relaterade kataloger och program.
Alla kataloger och filändelser med namnet tmp och temp.

Exkluderingsschemat gäller inte exakt alla kataloger under dessa men det är bra att förutsätta att viktig data ska sparas i andra kataloger för att få korrekt backup.

Standard Backup har VSS (Volume Shadow Copy) stöd så programvaror med en egen VSS skrivare har backup. Ipeer garanterar dock inte att VSS backupat data är konsistent. För att säkerställa konsistenta backuper rekommenderar vi att ni som kund extraherar ut databaser etc. till fil.

Exempel Exkluderingslista Linuxplattform:
/dev
/proc
/sys
/var/log
/.journal
/.fsck
/lost+found
/media

Om ni önskar att vi inkluderar en specifik katalog från exkluderingslistan i backupen , t.ex. /var/log kontakta support@ipeer.se

Databas
Vissa databaser tex MySQL har inte VSS stöd så dessa databaser måste extraheras ut till fil utav er för att standard backup ska fungera.

Virtualisering
Om ni exempelvis använder olika virtualiseringsinstanser på serverlösningen såsom Xen, Wmware och Hyper-V etc., tas ej backup på dessa utan ni som kund måste skriftligen inkomma med specifikation på vad ni önskar att vi tar backup på, samt även ge oss konnektivitets- och inloggningsmöjligheter.

System recovery av fil backup
Om ett operativsystem havererar totalt måste Ipeer installera om det från början. Det går alltså inte att läsa tillbaka operativsystemet. Efter att man installerat om operativsystemet läser Ipeer tillbaka alla filer ifrån backupen. Program och konfiguration måste sedan installeras och konfigureras.

Behållningsschema
Backup tas i ett rullande schema. En full backup - två inkrementella, totalt 7 dagar bakåt. En återläsning baseras på en full backup, så i praktiken kan man läsa tillbaka filer 5-7 dagar bakåt, beroende på hur gammal den äldsta fulla backupen är. Standard Backup är beräknat utifrån en datamängd på totalt 75 GB /server för hela behållningsschemat. Utöver detta debiteras 2 SEK/GB/mån.

Behållningsschema av data:

Dag Backupnivå
1  Full
2  Inkrementell
3  Inkrementell
4  Full
5 Inkrementell
6  Inkrementell
7  Full

Server load
Kunden ansvarar för att vald serverlösning inte är underdimensionerad. Om server load blir för kraftig kan det innebära att backup inte kan tas.

Viktig information
För att Ipeer skall kunna garantera att backup tas måste Ipeer ha konnektivitets- och inloggningsmöjligheter och konfiguration för vald backup får ej förändras utav er. Tid som Ipeer lägger ned för backup återläsning debiteras enligt priser för extra tjänster. Om ni under avtalstiden önskar att säga upp vald backuplösning alternativt exkludera vissa filer från backupen, skall detta ske via särskild uppsägningsblankett.


Backup alternativ 2 – Premium Backup
Premium backup erbjuds som en tilläggstjänst för kunder som eftersträvar en disaster recovery lösning. Tjänsten innebär att hårddisk läses in till en monteringsbar image och lagras offsite. Med hjälp av premium backup finns möjligheten, att återläsa backup som inkluderar systemkonfiguration både till befintlig eller ny hårdvara, men detta kan ej garanteras.

Vissa filer och kataloger kan exkluderas enligt samma schema som Standard Backup om inget annat är uppgjort. Premium Backup integrerar med VSS. Ipeer garanterar dock inte att VSS backupat data är konsistent. För att säkerställa konsistenta backuper rekommenderar vi att ni som kund extraherar ut databaser etc. till fil.

Behållningsschema:

Premium Backup är beräknat utifrån en datamängd på totalt  250 GB data/server för hela behållningsschemat. Utöver detta debiteras 2 SEK/GB/mån.

Behållningsschema av data:

Dag Backupnivå
1  Full
2 Inkrementell
3  Inkrementell
4  Full
5  Inkrementell
6  Inkrementell
7  Full

Den första backupen i varje veckoschema sparas i 4 veckor.

Server load
Kunden ansvarar för att vald serverlösning inte är underdimensionerad. Om server load blir för kraftig kan det innebära att backup inte kan tas.

Viktig information
För att Ipeer skall kunna garantera att backup tas måste Ipeer ha konnektivitets- och inloggningsmöjligheter och konfiguration för vald backup får ej förändras utav er. Tid som Ipeer lägger ned för backup återläsning debiteras enligt priser för extra tjänster. Om ni under avtalstiden önskar att säga upp vald backuplösning alternativt exkludera vissa filer från backupen, skall detta ske via särskild uppsägningsblankett.


Backup alternativ 3 - BackupExec
BackupExec erbjuds som en tilläggstjänst för kunder med högre krav på backup av vissa programvaror som MSSQL, Hyper-V och Exchange m.m. Denna tjänst skräddarsys utifrån kundens behov.
Där Standard Backup endast kan återläsa MSSQL databaser från en viss tidpunkt per dag så kan BackupExec med licensen Microsoft SQL erbjuda återläsning av data med mycket högre intervall.
Där Standard Backup inte kan återläsa Exchange alls så kan BackupExec med licensen Microsoft Exchange erbjuda återläsning ner till enstaka mail och maillådor.

Övriga Licenser som erbjuds i denna tjänst:

Microsoft Hyper-v
Microsoft Active Directory
Microsoft Sharepoint
Microsoft Windows Systems (fil)
BackupExec kan också agera som filbackup och ersätter då helt Standard Backup. Vissa filer och kataloger kan exkluderas enligt samma schema som Standard Backup om inget annat är uppgjort.

Virtualisering
Om ni exempelvis använder olika virtualiseringsinstanser på serverlösningen såsom Xen, Wmware och Hyper-V etc., tas ej backup på dessa utan ni som kund måste skriftligen inkomma med specifikation på vad ni önskar att vi tar backup på, samt även ge oss konnektivitets- och inloggningsmöjligheter.

Behållningsschema
BackupExec är beräknat utifrån en datamängd på totalt 100 GB, 250 GB, 500 GB eller 1 TB/server för hela behållningsschemat. Utöver detta debiteras 2 SEK/GB/mån.

Behållningsschema kan se ut så här (skräddarsys utifrån kundens behov):

Dag Backupnivå
1 Full
2 Inkrementell
3 Inkrementell
4 Inkrementell
5 Inkrementell
6 Inkrementell
7 Inkrementell

Server load
Kunden ansvarar för att vald serverlösning inte är underdimensionerad. Om server load blir för kraftig kan det innebära att backup inte kan tas.

Viktig information
Då denna tjänst skräddarsys utifrån kundens behov, skall kunden skriftligen inkomma med önskad uppsättning innan kostnadsförslag kan ges från Ipeer. För att Ipeer skall kunna garantera att backup tas måste Ipeer ha konnektivitets- och inloggningsmöjligheter och konfiguration för vald backup får ej förändras utav er. Tid som Ipeer lägger ned för backup återläsning debiteras enligt priser för extra tjänster. Om ni under avtalstiden önskar att säga upp vald backuplösning alternativt exkludera vissa filer från backupen, skall detta ske via särskild uppsägningsblankett.Bifogade filer 
 
 ipeer_exkludering av backup.pdf (106.23 kb)
 ipeer_exkludering av backup(mappar).pdf (106.32 kb)
(1 röster)
Denna artikel var hjälpsam
Denna artikel var inte hjälpsam

Kommentarer (0)
Skriv en ny kommentar. Observera att supportfrågor inte kommer att behandlas här, för supportfrågor hänvisar vi till support@ipeer.se
 
 
Namn:
E-post:
Kommentar: