Knowledgebase: Hosted Exchange
Skicka mail med alias som från-adress

För att kunna skicka mail ifrån ett alias i Exchange måste ni ta bort aliaset från mailboxen och skapa aliaset som en distributionslista istället. Obs! Detta fungerar inte i Mac Mail då det inte går maila från alias i Mac Mail dessvärre.

1. Ta bort aliaset från din mailbox under Exchange - Mailboxes - Email addresses

2. Lägg till en distributionslista under Exchange - Distribution Lists

3. Skriv in din alias email som alias och emailadress, displaynamn kan vara vad som helst

4. Klicka på Submit

5. Gå till fliken "Members" på distributionslistan du skapade och lägg till din vanliga mailbox

6. Gå till fliken "Permissions" och klicka på  "Grant permissions" och ge rättigheter till din vanliga mailbox. Välj  "Send as"

7. Klicka på Submit

Du kan sedan välja att skicka från aliaset/distributionslistan genom att välja den som "Från" adress i mailklienten. Obs det dröjer några timmar innan du kan välja den i mailklienten.

(2 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment. Support questions will not be handled here, if you have a support question please send it to support@ipeer.se instead.
 
 
Full Name:
Email:
Comments: