Knowledgebase: Cloud Backup
Ta backup av nätverksenhet

För att först och främst ta backup på en nätverksenhet så måste ni se till så att det inte finns några mappningar i Windows Explorer till servern du vill mappa till, om så är fallet så måste ni avbryta anslutningen till dessa.

Starta sedan Backup-klienten och skapa en drive mapping genom att skapa eller editera ett backup-jobb/schedule.  Detta alternativ finner ni under ”Backup” i klienten.

Efter att ni har klickat på ”Edit task” , klicka då på fliken ”Data” och sedan ”Network drives” som bilden visar för att skapa en mappning.

Ni ska nu fylla uppgifterna för att sätta upp nätverksmappningen. Vid ”Network source” skriver ni in datornamnet (netbios namn) till den enhet ni vill ansluta till, följt av ett delat namn. Vid ”User Name” skriver ni in användarnamnet (domain\username) till användaren som har läs och skrivrättigheter.  Klicka sedan på ”OK”.

 

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment. Support questions will not be handled here, if you have a support question please send it to support@ipeer.se instead.
 
 
Full Name:
Email:
Comments: